Uw partner inzake functiewaardering, verloningsbeleid en talent management

Verloningsbeleid

Marktconform en billijk verlonen

Over sectoren heen trachten bedrijven hun verloningsbeleid te professionaliseren en maximaal af te stemmen op hun noden. Soms zoekt men oplossingen in secundaire en tertiaire beloningselementen, maar dat brengt niet het verhoopte resultaat als het schoentje knelt bij de primaire verloning (cash).

Daarom focust Optimor op een gepaste primaire verloning, die in een correcte verhouding staat tot de toegevoegde waarde van de functie, voldoende mogelijkheden biedt om competenties en/of prestaties te belonen en ontwikkeling van de medewerkers stimuleert.

Wat wil u verlonen?

Vooraleer het verloningsmodel kan opgebouwd worden, is een belangrijke keuze welke pijlers aanleiding moeten geven tot financiële vergoeding aan werknemers:

  • Functieverloning: het gewicht van de functie (volgens de ORBA®-methode) is mede bepalend voor het verloningsniveau – deze pijler gebruikt Optimor als vertrekpunt van analyse.
  • Competentieverloning: inzetbaarheid en/of (strategische) knowhow van de medewerker zijn mede bepalend voor het verloningsniveau.
  • Prestatieverloning: resultaten op collectief en/of individueel niveau, geëvalueerd op jaarlijkse basis in een gestandaardiseerd document, bepalen de marge van ontwikkeling en de snelheid waarmee het loon kan toenemen.

Binnen dit kader wordt gezocht naar een verloningsstructuur die marktconform en billijk is.

Draagvlak bij werkgever en werknemer

Een gestructureerd en duurzaam verloningsbeleid moet uiteraard gedragen worden door alle betrokken partijen.  Optimor houdt maximaal rekening met hun drijfveren en gebruikt deze als toetsing bij de uitwerking van een nieuw verloningsgebouw:

Draagvlak bij medewerker Draagvlak bij werkgever

Erkenning

Men wil zijn/haar kennis, ervaring, loyaliteit en inzet gevaloriseerd zien op een correcte manier.

Rechtvaardigheid

Men wil een billijke vergoeding voor werk en coherentie tussen verschillende functies.

Koopkracht

Theorieën rond intrinsieke motivatie ten spijt kan nog steeds gezegd worden dat mensen werken voor het geld. Werk omgezet zien in een maximum ‘total cash’ blijft een dominante factor, weliswaar binnen een breder geheel aan overwegingen zoals gezin, afstand, werkvolume en sfeer.

Groei

Niet enkel het huidige loonniveau is een overweging, er moet ook marge zijn voor ontwikkeling op korte en middellange termijn.

Betaalbaar

Investeren in talent moet een win-win relatie zijn. Als de loonmassa blijft toenemen zonder aanwijsbaar resultaat, blijft het liedje vaak niet duren.

Resultaatgericht

Het nieuwe verloningsbeleid moet toelaten om op collectief niveau beter te werken – in lijn met strategie en doelstellingen.

Marktconformiteit

Men wil minstens aansluiten op het relevante lonen op de arbeidsmarkt en bewuste keuzes maken hoe men zich ten opzichte van de markt gaat positioneren, om geschikte en gemotiveerde mensen te kunnen aantrekken en behouden.

Duurzaam

Het verloningsbeleid moet zo eenvoudig, transparant en begrijpbaar mogelijk zijn. In de mate van het mogelijk worden medewerkers of hun vertegenwoordiging daarom  maximaal betrokken bij de opbouw en/of uitrol van het verloningsbeleid.

De hierboven genoemde factoren zo veel als mogelijk op mekaar afstemmen is een eerste concrete voorwaarde voor het verloningsbeleid, zodat werknemer en werkgever zichzelf en mekaar erin kunnen terugvinden.

Het advies van Optimor beperkt zich trouwens niet tot een louter theoretische oefening. Indien nodig helpen we u met de (gefaseerde) invoering van een nieuw verloningsmodel.

Contacteer ons

Lees de ervaring van Refresco