Uw partner inzake functiewaardering, verloningsbeleid en talent management

ORBA® functiewaardering en -classificatie bedrijven

Functieclassificatie, uiteraard!

Een goed onderbouwde functiewaardering vormt hét fundament voor een gezond HR-beleid. Een functieclassificatie is bovendien een pijler voor uw verloningsbeleid en zet u op weg om maximaal het talent van uw medewerkers te benutten en hen te stimuleren zich te ontwikkelen en betrokken te blijven.

Verschillende functies in een organisatie hebben een uiteenlopende toegevoegde waarde in het realiseren van de strategische doelstellingen. Wat die toegevoegde waarde bepaalt, zorgt soms voor discussie binnen bedrijven. Functieclassificatie kan hierop een antwoord bieden.

Functiewaardering bepaalt analytisch het relatieve gewicht van functies en plaatst ze in een rangorde, waarna ze toegewezen worden aan functieklassen. Deze functieclassificatie vormt vervolgens een solide basis om bijhorende HR-instrumenten te ontwikkelen, die aan uw verwachtingen beantwoorden.

ORBA®. Al jaren een begrip.

Het ORBA®-functiewaarderingssysteem, is één van de meest toegepaste functiewaarderingssystemen en indelingsmethoden in België.

Als analytische functiewaarderingsmethode garandeert ORBA® een volledige objectiviteit en sluit zij elke vorm van willekeur uit.

ORBA® heeft een dynamisch karakter en kan zich bijgevolg naadloos aanpassen aan veranderende functie-inhouden en toepassingsgebieden. Optimor is reeds meer dan 25 jaar de exclusieve licentiehouder van de ORBA®-methode voor België, Luxemburg en Frankrijk.

ORBA® onder de loep

Functiewaardering met de ORBA®-methode steunt op 3 pijlers:

Functie-inhoud De ORBA® functiebeschrijving – basis voor een functiewaardering – dient een goed beeld te geven van de essentie van de functie.  Verantwoordelijkheden, resultaatgebieden en taken worden duidelijk beschreven, zodat het niveau ervan via de verschillende ORBA® invalshoeken bepaald kan worden.

De functie-omschrijving kan eveneens aangevuld worden met bijhorende competenties.

Analysekader Het analysekader van de ORBA®-methode kent vier hoofdkenmerken die zijn onderverdeeld in elf gezichtspunten. Een gezichtspunt kent weer aspecten die op verschillende gradaties zijn gedefinieerd. Op het niveau van deze gradaties worden de scores bepaald.
ORBA® gezichtspunten
Referentiemateriaal Het referentiemateriaal is een selectie van veel voorkomende en karakteristieke, specifieke functies. Deze genormeerde functies worden gebruikt om tot een verantwoorde waardering van uw bedrijfsspecifieke functies te komen.

Mee met de tijd

Om naadloos aan te sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en managementbehoeften van de 21e eeuw, worden de methodiek, de toepassing en de resultaten van de ORBA®-methode regelmatig getoetst en indien nodig aangepast.

Download de brochure

Neutraliteit als troef

Praten over functieclassificatie betekent dat de sociale dialoog niet mag worden vergeten. Binnen deze context garandeert Optimor de neutraliteit van de toegepaste methode. De consultants bouwen voort op de transparantie die inherent is aan de ORBA-methode.

Bovendien ondertekende Optimor een nationaal protocol, dat bij een paritaire functiewaardering duidelijke afspraken bevat. Dit bevordert het vlot, eenvormig en transparant opzetten van een ORBA® -functieonderzoek op bedrijfsniveau.

Het  protocol voorziet onder meer in de oprichting van een paritaire Begeleidingscommissie binnen het bedrijf en de betrokkenheid van nationale classificatiedeskundigen.

Op deze manier waarborgt Optimor de kwaliteit, neutraliteit en  transparantie van haar aanpak, wat uiteindelijk leidt tot een goed draagvlak voor de classificatie bij alle stakeholders.

Projecten op maat

Het opzetten van een project gebeurt natuurlijk niet enkel in de kantoren van Optimor.

Een juiste aanpak kan maar uitgetekend worden na overleg met u en door actief te luisteren naar uw vragen en verwachtingen.

  • Wil u een diepgaande analyse van alle functies in uw organisatie? Dan adviseren wij u een integrale functiewaardering.
  • Lijkt een algemene niveaubepaling van de functies u de beste benadering? Dan kan een referentieraster of een generiek functiehuis de oplossing zijn. 
  • Vindt u het belangrijk dat u of enkele van uw medewerkers zelf een rol kunnen spelen? Dan kan de opleiding ‘Job Analist’ deel uitmaken van het project.

Ongeacht de projectvorm die u kiest, leiden de kwalitatieve aanpak, de heldere adviezen en de zorg voor transparantie steeds tot verantwoorde, uitlegbare en operationeel toepasbare resultaten.

Contacteer ons

Lees de ervaring van HAMAL SIGNATURE