Uw partner inzake functiewaardering, verloningsbeleid en talent management

Wat we doen

Optimor specialiseert zich in 3 pijlers van een gezond HR-beleid: een correcte functiewaardering, een billijk primair verloningsbeleid en talent management dat betrokkenheid in de hand werkt.

In de praktijk zijn deze pijlers uiteraard met elkaar verweven en dus zorgen we voor maximale coherentie tussen deze 3 ‘producten’ zodat er zowel modulair als geïntegreerd kan gewerkt worden.

Bij het tot stand brengen van projecten werkt Optimor op 3 niveaus

  • Strategisch

    Fungeren als klankbord om verantwoorde en haalbare HR-beleidskeuzes te maken.

  • Operationeel

    Inhoudelijke oplossingen bieden die afgestemd zijn op uw behoeften en waarmee succesvol op een autonome manier kan verder gewerkt worden op de resultaten.

  • Faciliterend

    Pragmatische, flexibele HR-tools bieden in de taal van de doelgroep, hetzij door zelf zaken te ontwikkelen of door bestaande oplossingen te integreren.