Uw partner inzake functiewaardering, verloningsbeleid en talent management

Optiscan

Hoe performant is uw HR?

Vanuit veranderende vragen bij klanten, meer druk op aantoonbare resultaten en de noodzaak om de juiste vragen te stellen in onze dienstverlening, hebben we een diagnosetool ontwikkeld. De OptiScan schetst op een snelle maar doortastende manier hoe performant en samenhangend de HR- processen in uw organisatie zijn en faciliteert goed onderbouwde HR-beleidskeuzes.

Opti-Scan uw organisatie

De OptiScan is gericht op beleidsmakers binnen een organisatie – ze wordt dus typisch ingevuld door personen op managementniveau. Een kwartiertje volstaat om 54 multiple choice vragen te beantwoorden.

Op basis van uw antwoorden geven wij gerichte feedback en denken we met u mee over mogelijkheden en haalbare doelstellingen om uw HR-processen te optimaliseren, altijd met dezelfde doelstelling:  duurzaam inzetbare en betrokken medewerkers in een competitieve organisatie met de nodige wendbaarheid en slagkracht.

Contacteer ons