Uw partner inzake functiewaardering, verloningsbeleid en talent management

ABSU Sector Schoonmaak PC 121

Sectorale classificatie

De sector van de Belgische Schoonmaakbedrijven en hun werknemers, heeft voor de arbeiders een bestaande functieclassificatie. Deze kende door de jaren heen een minieme evolutie. Daarentegen kenden de betrokken functies in de realiteit echter wel sterke evoluties.

Op sectorniveau werd de vraag gesteld om een beperkt aantal gewijzigde functies analytisch te onderzoeken. Hiertoe werd de ORBA® methodiek gekozen. Door middel van specifieke contextgesprekken en interviews met betrokken medewerkers op het terrein, stelde Optimor voor deze functies een duidelijke functieomschrijving op. Deze vormde de basis voor analyse en advies: analyse op basis van de ORBA® gezichtspunten en aansluitend advies van indeling van de functies binnen de bestaande niet-ORBA® functieclassificatie.

In 2016 doet de sector opnieuw een beroep op de dienstverlening van Optimor voor een gelijkaardig project. Een werkwijze die duidelijk aanvaard wordt door de verschillende stakeholders op sectorniveau.

De classificatie werd voorgesteld binnen de vooraf bepaalde timing en kader, ondanks het feit dat de meeste leden van de technische werkgroep vooraf geen of weinig kennis hadden inzake functieclassificatie. De ruime expertise, een transparante benadering en een goed inlevingsvermogen van de consultants gaf ons een andere kijk op bepaalde functies en uiteindelijk meer duidelijkheid voor de werknemers in onze sector.

Eric Bellemans, Directeur